Home

Pure Identity,

Een praktijk voor natuurgeneeskunde.

De studio van Julia Timmers vanaf 2011 genaamd Pure Identity, is een praktijk voor natuurgeneeskunde en lichaamsgerichte psychotherapie waar wordt gewerkt met energetische therapieen.

De behandelingen worden ondersteund met voedingsadviezen en mentale training.Julia is ervan overtuigd dat onze geest de allesbepalende factor is wanneer het gaat over al ons functioneren. Wanneer wij in staat zijn te achterhalen wat de motieven en beweegredenen achter ons handelen zijn, zijn wij in staat zijn te bereiken wat wij willen. Dit is heel belangrijk als het gaat over onze gezondheid en onze uitstraling.

De behandelingen worden allemaal ondersteund door de disciplines waarin Julia zich de afgelopen 29 jaar heeft verdiept. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met Psych-K beperkende overtuigingen op te sporen en om te zetten naar overtuigingen die ons helpen onze doelen te bereiken. Met behulp van Nes is het mogelijk een goed beeld te krijgen van het functioneren van zowel het fysieke als het energetische lichaam en zo gericht klachten te kunnen opsporen en met behulp van de Mi Health en infoceuticals het lichaam mede helpen herstellen. In 2020 is Julia afgestudeerd als E.E.N.® Therapeut, waarmee haar behandelingen verder uitgebreid zijn met aanvullende energetische en psychotherapeutische behandelingen.

Voor alle behandelingen binnen de Natuurgeneeskundige praktijk geldt een uurtarief van 79 euro per uur

Afhankelijk van uw type zorgverzekering kan uw rekening (gedeeltelijk )worden vergoed. Vraag naar de mogelijkheden of kijk in uw polisvoorwaarden.

U dient zelf de rekeningen te declareren, hiervoor heeft u declaratieformulieren ontvangen van Uw Zorgverzekeraar of kunt U online een declaratie indienen.

Julia is aangesloten bij de VBAG met licentienummer 2110217A en heeft Zorgverlenersnummer 90-043800, verder is Julia ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en aangesloten bij de SCAG een geschillencommissie voor complementaire en Alternatieve Zorg.

Electro stimulatie is waarin Julia zich al meer als 30 jaar geleden heeft gespecialiceerd.

Tot december 2019 heeft Julia met de Bailine trainings methode gewerkt. Vanaf januari 2020 is dit de Ultratone methode geworden.Deze methodes zijn gebaseerd op het EMS principe. Het corrigeren van het figuur door de spieren te verstevigen, voedingsadviezen om het figuur weer in balans te krijgen en mentale coaching om dit alles ook vol te houden. Tegenwoordig zijn er zoveel methodes en visies over afslanken, dat het heel belangrijk is om de voor jou geschikte methode hieruit te filteren. Door haar jarenlange ervaring hierin is Julia de perfecte gids om te komen tot de juiste keuze hierin.

Dé figuurstudio in Uden voor een mooier figuur met minder moeite.

:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatief-genezer/pure-identity

Via bovenstaande link kun je zien of de behandelingen door je Zorgverzekeraar worden vergoed

https://mijnlabtest.nl/succesvol-afvallen op deze site kun je veel informatie vinden over succesvol afvallen of het verbeteren van je gezondheid. Ook kun je hier testen bestellen.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden indien nodig in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

*zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

*ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

*om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

* Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

* Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

De datum van de behandeling(en)

Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde” of “psychosociaal consult”

De kosten van het consult

Ik ben aangesloten bij de VBAG